Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovensku koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility 2015 na národnej úrovni.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.Tento rok táto veľmi úspešná kampaň prechádza zmenou. Európsky týždeň mobility a iniciatíva SPRÁVNE KOMBINUJ/DO THE RIGHT MIX spájajú svoje sily, aby účinnejšie podporili udržateľnú mestskú mobilitu.

Motto aktuálnej  kampane pre rok 2015 je:

 „Vyber. Zmeň. Kombinuj."/„Choose. Change. Combine“ /