Čo je Európsky týždeň mobility?

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility, podporovaná Európskou komisiou. Cieľom kampane, ktorá prebieha každý rok od 16. - 22. septembra, je podporiť európske miestne orgány, aby zaviedli opatrenia pre udržateľnú dopravu a podporili ju, a aby vyzvali ľudí k vyskúšaniu alternatív k osobnej automobilovej doprave. Týždeň vrcholí akciou „Deň bez áut", kde zúčastnené mestá a obce vyčlenia na celý deň jednu alebo viacero oblastí výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Od svojho prvého uvedenia v roku 2002 dosah ETM neustále rastie, a to nielen v Európe, ale na celom svete. V roku 2014 sa do kampane oficiálne zaregistrovalo celkovo 2013 miest zo 44 krajín. V roku 2014 sa v dôsledku kampane realizovalo 8 543 stálych opatrení, predovšetkým so zameraním na infraštruktúru pre cyklistiku a pešiu chôdzu, na zlepšenie služieb verejnej dopravy, zlepšenie dopravnej dostupnosti a zvyšovanie povedomia o správaní sa podporujúcom udržateľnú dopravu.Každý z nás má na výber, akým druhom dopravy sa bude po rannom opustení svojho domova premiestňovať. To, ako vyzerajú ulice v našom meste, je výsledok "ranného" rozhodnutia každého z nás. Zmenu môžeme urobiť sami alebo to urobí za nás príslušná samospráva, ktorá správnym nastavením podmienok a rôznych obmedzení nám poskytne primerane výhodnejšie podmienky pre našu vlastnú mobilitu.

"Každá cesta je iná, ale príliš často sa spoliehame na rovnaký druh dopravy a možno inštinktívne nasadneme do nášho auta, aj keď by jazda na bicykli alebo verejnou dopravou mohla byť efektívnejšou voľbou."

Violeta Bulc, Komisárka európskej komisie  pre dopravu