Ako sa zapojiť

Do európskej kampane ETM 2015 sa môže zapojiť každá samospráva po splnení nasledovných krokov:

1. Vyplnením registračného formulára na www.mobilityweek.eu najneskôr do 16. septembra 2015.

2. Podpísaním Charty 2015

Do Národnej súťaže organizovanej v rámci ETM 2015 sa môže zapojiť každá samospráva po splnení nasledovných krokov:

1. Vyplnením registračného formulára na www.mobilityweek.eu

2. Zaslaním prihlášky do Národnej súťaže organizovanej v rámci ETM 2015

 

....