Design manuál kampane

V tejto sekcii máte k dispozícii dokumenty, ktoré Vám odporúčame použiť pri propagácii kampane ETM 2015 vo Vašom meste. Všetky grafické podklady je možné si upraviť na Vaše lokálne pomery, vrátane pridania loga Vášho mesta, ako aj lôg Vašich partnerov a programu. Dokumenty su Vám k dispozícii na stiahnutie vo formátoch: jpg, png a pdf.