Kontakty pre médiá

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor propagácie a osvety 
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica
e- mail: etm@sazp.sk 
mob: +421 907907205