Kontakty

Európsky infobod:

Eurocities
Square de Meeus 1
1000 Brussels
Belgium 
www.eurocities.eu

Peter Staelens 
info @ mobilityweek.eu

Národný kontaktný bod:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor propagácie a osvety
Ing. Alica Kučerová - manažérka kampane 
mob: +421 907 907 205
 
Andrea Štulajterová - poverená koordináciou kampane
mob: +421 904 101 822
 
Mgr. Marek Modranský - poverený pre technickú podporu kampane
mob: +421 915 94 55 44
 
Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: etm@sazp.sk