Národná súťaž organizovaná počas ETM 2015

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia.

Súťaž je určená pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa oficiálne zapoja do európskej kampane ETM 2015.

Do súťaže budú zaradené všetky mestá, ktoré pošlú najneskôr do 30. septembra 2015 vyplnenú prihlášku a splnia všetky podmienky uvedené v Štatúte súťaže 2015.

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách:

1. Aktívna samospráva
2. Efektívne trvalé opatrenie
3. Originálna aktivita. 
Udelená bude aj špeciálna cena  pre originálnu tematickú fotografiu. 
 
Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv v rámci národnej súťaže sa uskutoční  6. októbra 2015 v Banskej Bystrici počas konferencie Cyklistická doprava - konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite ( viac informácií o konferencii, ako aj registračný formulár nájdete: http://www.cyklodoprava.sk/konferencia/