Registrácia mesta/obce do európskej kampane ETM 2015

Manuál/odporúčania pre oficiálne zapojenie do európskej kampane ETM 2015.
1. Na stránke www.mobilityweek.eu vyplníte registračný formulár:  http://registration.mobilityweek.eu/login.php?
• Registration – v pravom hornom rohu si zvolíte jazyk (Slovensky) – ďalej postupujete podľa požiadaviek formulára.
• Nie je nevyhnutné zapojiť sa do všetkých troch navrhovaných aktivít uvedených vo formulári, urobte tak len v prípade, že sa chcete dostať do „zlatej kategórie“, ktorá Vás oprávňuje uchádzať sa o cenu Awards ETM 2015.
• Do formulára sa môžete kedykoľvek vrátiť a postupne dopĺňať aktivity až do 16. 9. 2015.
2. Podpíšte Chartu 2015 a obratom ju zašlite na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor komunikácie a osvety, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.
3. Pozvite organizácie a inštitúcie, pôsobiace na území Vášho mesta participovať na podujatiach organizovaných počas kampane (firmy, neziskové organizácie, školy, centrá voľného času,...).
4. Zabezpečte, v rámci svojich možností propagáciu kampane vo Vašom meste (webová stránka mesta, lokálne informačné médiá, sociálne siete, webové stránky zapojených organizácií,...).
5. Pre propagáciu Vašich podujatí Vám je k dispozícii aj táto webová stránka, zriadená pre kampaň ETM 2015 na Slovensku, zašlite  podklady na e-mailovú adresu etm@sazp.sk a my Vám ich radi uverejníme.