Téma Európskeho týždňa mobility 2015

"VYBER. ZMEŇ. KOMBINUJ."

Európsky týždeň mobility (ETM) sa každoročne koná od 16. do 22. septembra s cieľom podporiť európske obce v zavádzaní a podpore udržateľnej dopravy. V tomto roku prechádza táto vysoko úspešná kampaň zmenou: EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY a iniciatíva SPRÁVNE KOMBINUJ (DO THE RIGHT MIX) spájajú svoje sily, aby posilnili podporu udržateľnej mestskej mobility! Táto kombinovaná iniciatíva si ponechá názov „SPRÁVNE KOMBINUJ "a vyberie si tie najlepšie aspekty z každej kampane, pričom rozšíri svoju pôsobnosť a dosah a tiež uľahčí zainteresovaným účastníkom zapojenie sa do nej. ETM ostáva primárnou súčasťou zastrešujúcej kampane.

Každý jeden rok sa ETM zameriava na určitú tému týkajúcu sa udržateľnej mobility. Tohtoročná téma multimodality povzbudzuje ľudí, aby premýšľali o rozsahu dostupných možností dopravy, a aby si pri cestovaní zvolili ten správny druh. 

VYBER. ZMEŇ. KOMBINUJ.

Téma ETM 2015: multimodalita

Každá cesta je iná, ale príliš často sa spoliehame na rovnaký druh dopravy bez ohľadu na to, či je pre danú úlohu najvhodnejší. Možno inštinktívne nasadneme do nášho auta, aj keď jazda na bicykli alebo verejnou dopravou môže byť efektívnejšou voľbou. Jedným z dôvodov môže byť, že súkromný automobil sa prezentuje ako vhodnejší všestranný prostriedok, ktorý poľahky splní všetky naše cestovné potreby lepšie, než akýkoľvek iný druh dopravy. Pre príliš mnoho z nás je naše auto osobnou zárukou prepravy od dverí k dverám, zatiaľ čo žiadna z alternatív nie je vnímaná tak, že by bola schopná plne pokryť požiadavky na našu mobilitu. Avšak táto viera pri bližšom pohľade neobstojí. Kombinácia rôznych spôsobov vytvára bezproblémovú prepravu, ktorou sa vyhneme zápcham a závislosti na našich vozidlách. Tohtoročná téma ETM-multimodalita vyzýva ľudí ku kombinovaniu spôsobov cestovania, čoho výsledkom môže byť rýchlejšia a príjemnejšia cesta.

Prostredníctvom rozumného výberu druhu dopravy, ktorý používame, môžeme ušetriť peniaze, zlepšiť naše zdravie a pomôcť životnému prostrediu - vyžaduje si to len dobrú vôľu skúsiť niečo nové. Voľbou, zmenou a kombinovaním môžeme docieliť, že naše cesty budú pracovať pre nás.